Nieuwsbrief maart 2018

Het jubileumjaar is AAN!

We zijn van start gegaan met een Nieuwjaarsbijeenkomst bij Ellen en Bob in het Heerenhuis. Prachtig en feestelijk in wintersferen en een rode-lopermoment met op de achtergrond de antieke koets van Sternéo. Deze avond was de première van de korte film die STV heeft gemaakt. Een terugblik naar het ontstaan van onze polder met een knipoog naar het heden. Terecht volgde een lang en welgemeend applaus voor alle spelers en medewerkers van STV. De film is op YouTube en Facebook te zien,  en uiteraard op www.Starnmeer375.nl

Hier en daar verschijnen de eerste toegangspoorten die door de buurtverenigingen gemaakt zijn en wordt er nagedacht over hoe je als buurtvereniging zichtbaar wordt door een versiering aan huis of tuin. Misschien een idee om een spot of schijnwerper op een mooie woning of boerderij te plaatsen en de polder een feestelijk aanzien te geven in het voorjaar en de zomer. En natuurlijk wappert de Starnmeervlag!

Een groep vrijwilligers met Jeroen v.d. Meer, Ton van Petten, Maarten ten Holt, Carolyn Postma, Gerwina en Laura Draijer, Dagobert Bergmans, Ralph Kuik, Marco Buis en Erik Slooten werkt aan de organisatie en het programma van zaterdag  30 juni . Er is een evenementvergunning aangevraagd bij gemeente Alkmaar; met een veiligheidsplan, overzichtsplan van het feestterrein, parkeerplan en beveiliging. Er komt nog heel wat bij kijken om alles in goede banen te leiden.

Zaterdag 30 juni start met een reünie, die wordt georganiseerd door Ed Buis, Cor Leegwater, Jan Nat en Dick Beets. Het programma voor deze dag: openingsact om 13 uur, presentatie historie Starnmeer, open podium, straattheater, 4 pop-up producties , film STV en fototentoonstelling,  demo Birdland, band Spijker (middag), loungehoek voor jeugd, wedstrijd kratstapelen, Polderkanonnen, rollende keukens, kinderspelen/klauterbaan, band Cold Turkey (avond) en DJ’s. Kortom voor jong en oud!!!

Zondag 1 juli vanaf 10 uur het concours d’élégance /optocht (Piet Groen en Janneke Joosten) met als thema: Overeenkomst en tegenstelling. We gaan van start om 10 uur bij familie P. Koster en de route gaat vanaf daar de Starnmeerdijk over, Middelweg, N246 tot Kogerpolderbrug, Starnmeerdijk tot Spijkerboor en weer via de Middelweg naar het feestterrein aan de Graftdijkerweg.

Vanaf 14 uur de zeskamp (Lous Uitentuis). Iedere buurtvereniging komt uit met een team waarin minimaal 2 vrouwen/2 mannen, maximaal 6 personen met een minimumleeftijd van 12 jaar. Ook vragen we van elke buurtvereniging de inbreng van een eigen spel, dat in 10 minuten gespeeld kan worden met 4 tot 6 personen. Vanwege tijdgebrek wordt  de eerder genoemde lunch  vervangen door een korter eetmoment. Vanaf 17 uur muziek van de Flegmatieke Zonderlingen. Ester Slooten is bezig met de samenstelling van het programmaboekje.

De Vinckhuysenschool heeft een programma opgezet in het kader van ons 375 jarig bestaan, en op vrijdag 20 april van 13.15 tot 14.00 uur is er een expositie van de kunstwerken die de leerlingen gemaakt hebben. Ook zullen de leerlingen optredens verzorgen. Ga eens kijken!

Een aantal bestuursleden van de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland is in overleg met ons over de samenstelling van een speciaal Starnmeerboek, dat eind dit jaar zal verschijnen. Hierin veel verhalen van vroeger en nu, een kijkje bij lokale bedrijven, interviews met Starnmeerders, foto’s en anekdotes. Het boek zal voor een bescheiden prijs kunnen worden aangeschaft.

In het Noordhollands Dagblad van 20 maart verscheen  een artikel van de hand van Diederik Aten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de drooglegging van de Starnmeer.

Ook zal eind april een artikel verschijnen in de nieuwsbrief Erfgoed Alkmaar.

150 Sponsoren zijn aangeschreven  of zij een financiële bijdrage willen doen. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in het mooie bedrag van ruim 5.000 euro!

De nieuwe waterschapsborden die binnenkort beschikbaar komen, zijn grotendeels geadopteerd door plaatselijke ondernemers. Zij kunnen hierin gedurende 10 jaar ook reclame maken voor hun bedrijf. Er zijn nog enkele borden beschikbaar en kosten 300 euro, informatie bij k.reijne@telfort.nl.

Voor de agrarische dag op 22 september zijn Bets Buis, Sophie Kalse-Uitentuis, Janneke Joosten en Klaas Reijne  bezig een interessant en gezellig programma uit te werken. De ijsclub is aan de slag  om een fantastisch winters afscheidsfeest te organiseren.

Geweldig dat zoveel mensen zich vrijwillig en enthousiast inzetten om een uniek jubileumjaar mogelijk te maken en de polder onder de aandacht te brengen van Alkmaar en omgeving!

Wij wensen iedereen een prachtig, gezellig en sfeervol feestjaar!

Het comité Starnmeer 375;

Ester Slooten, 06 83523131 en Tineke Reijne, 06 26428648, voorzitters
Marco Buis, 06 14187322, secretaris
Martijn Jongens, 06 53392329 , PR
Hans Hurks, 06 53392329
en Klaas Reijne, 06 15408833 (financiën en fondsenwerving)

X